CIVILNA ZAŠTITA

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE U OPĆINI KRNJAK

Civilna zaštita (CZ) je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara, i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. CZ je sustav od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost građana Republike Hrvatske.

Mjere i aktivnosti u sustavu CZ provode slijedeći sudionici:

 • Vlada Republike Hrvatske
 • središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove CZ (državna uprava)
 • tijela državne u prave i druga državna tijela
 • oružane snage Republike Hrvatske i policija
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mjere i aktivnosti u sustavu CZ provode slijedeće operativne snage sustava CZ:

 • stožeri CZ
 • operativne snage vatrogastva
 • operativne snage Hrvatskog Crvenog križa (HCK)
 • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanje (HGSS)
 • udruge
 • postrojbe i povjerenici CZ
 • koordinatori na lokaciji
 • pravne osobe u sustavu CZ.

Stožer CZ osniva se na državnoj razini, razini područne (regionalne) i razini lokalne samouprave.

Odlukom načelnika Općine Krnjak od 14.08. 2017. godine, osnovan je Stožer CZ na području Općine Krnjak i mandat mu traje u slijedećem četverogodišnjem periodu.

Stožer je stručno, operativni i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije CZ kojima rukovodi načelnik Stožera.

Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže općinski načelnik.

Stožer CZ Općine Krnjak ima ukupno 9 članova:

 1. Ilija Matijević, zamjenik načelnika Općine Krnjak – načelnik Stožera,
 2. Martin Barić, Pročelnik Područnog ureda DUZS – zamjenik načelnika Stožera,
 3. Rade Grijaković, Predsjednik Općinskog Vijeća – član,
 4. Perica Matijević, Zapovjednik DVD „Debela Kosa“ – član,
 5. Željko Zelčić, pomoćnik načelnika za krim policiju PU Karlovačke, Policijska postaja Vojnić – član,
 6. Vlado Štefanac, predstavnik HGSS, Stanica Karlovac – član,
 7. Dragica Bratović, predstavnik Doma zdravlja Karlovac, Ambulanta opće medicine Krnjak – član,                            
 8. Željka Stojković, Ravnateljica OŠ Katarine Zrinski Krnjak – član,
 9. Branka Hastor, Ravnateljica gradskog društva Crvenog Križa Karlovac – član.

                           

Radi uređivanja rada Stožera CZ, općinski načelnik je donio Poslovnik o radu, Plan pozivanja Stožera i Plan vježbi Stožera CZ Općine Krnjak.

Sjednice Stožera CZ se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta godišnje, obično u proljeće i pred zimski period.

Odlukom općinskog načelnika područje Općine Krnjak u sustavu CZ je podijeljeno u dva sektora za koji su imenovani Povjerenici CZ.

Sektor Jug – Povjerenik Đorđe Marković, zamjenica Nedjeljka Grudić,

Sektor Sjever – Povjerenik Rade Kosanović, zamjenica Desanka Todorić.

 

VAŽNA OBAVIJEST – mjere zaštite

VAŽNA OBAVIJEST – mjere zaštite

            Poštovani sugrađani, u skladu sa novonastalom situacijom, temeljem preporuke Stožera civilne zaštete Općine Krnjak općinski načelnik donio je odluku o zatvaranju ugostiteljskih objekata i propisanoj mjeri zaštite za ostale...

read more
Zaštitne mjere vezano uz COVID-19 virus

Zaštitne mjere vezano uz COVID-19 virus

            Upute za održavanje higijene - Corona virus  Adresa : OPĆINA KRNJAKKrnjak 5, 47 242 Krnjak OIB: 71767746351 Kontakt : Email: opcina@krnjak.hrTel.: 047/727-002Fax: 047/727-001 OIB: 71767746351 IBAN broj:HR 26 2402006 1821600002...

read more
Održana 4. sjednica STOŽERA CZ OPĆINE KRNJAK

Održana 4. sjednica STOŽERA CZ OPĆINE KRNJAK

            Dana 23.05. (četvrtak) s početkom u 12.30 sati, održana je 4. sjednica općinskog Stožera Civilne zaštite (CZ). Sjednici, koju je otvorio i vodio Načelnik Stožera CZ Ilija Matijević, prisustvovalo je 6/9 članova, a po prvi puta u radu Stožera učestvovali su...

read more
Održana 3. sjednica STOŽERA CZ OPĆINE KRNJAK

Održana 3. sjednica STOŽERA CZ OPĆINE KRNJAK

            Dana 28.11.(srijeda) s početkom u 12.30 sati, održana je 3. proširena sjednica Stožera Civilne zaštite općine Krnjak. Sjednici kojom je rukovodio Načelnik Stožera Ilija Matijević, osim prisutnih 6/9 članova Stožera, prisustvovali su i općinski Načelnik...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002