U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

 

 

 

 

 

 

U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

​Kao što je to već postalo tradicionalno sa sakupljanjem i odvozom električno-elektronskog otpada (EE otpad) u intervalu svake druge godine, dana 23.03. (srijeda) kao je to i bilo najavljeno, obavljeno na području svih 5 Mjesnih odbora Općine Krnjak sakupljanje i odvoz EE otpada. Posao su u suradnji s komunalnim redarom obavili djelatnici ovlaštenog sakupljača EE otpada za Karlovačku Županiju, poduzeća „Frković obrt“ iz Ogulina.

Ukupno je sakupljeno i odvezeno blizu 2 tone otpada koje će biti dalje propisno zbrinuto i razvrstano.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

O B A V I J E S T

KOJOM SE GRAĐANI OPĆINE KRNJAK OBAVJEŠTAVAJU DA ĆE SE DANA 23. 03. 2023.GOD., (ČETVRTAK) VRŠITI ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE I ODVOZ ELEKTRONSKO – ELEKTRIČNOG OTPADA ( EE OTPAD ). SAKUPLJANJE ĆE BEZ NAKNADE VRŠITI OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA ŽUPANIJU KARLOVAČKU – PODUZEĆE „FRKOVIĆ OBRT“ IZ KARLOVCA. SAKUPLJANJEM EE OTPADA OBUHVAĆENI SU SVI ALATI, PRIBORI I UREĐAJI KOJI RADE NA EL.ENERGIJU, TJ. IMAJU ILI SU IMALI EL.UTIČNICE (MOBITELI,PUNJAČI,FENOVI,PEGLE,TV,KOMPJUTERI, VEŠ MAŠINE, FRIŽIDERI,ZAMRZIVAČI I SL.). MOLE SE GRAĐANI DA UZ GLAVNE PUTEVE I RASKRŠĆA U NASELJIMA ODLOŽE NAVEDENI OTPAD ZA SAKUPLJANJE. OSTALE INFORMACIJE NA TEL. 727-002 ILI 091/4727-013.

NAČELNIK:
Perica  Matijević v.r.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – 29. i 30. rujna 2022.god

 

 

 

 

 

 

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – 29. i 30. rujna 2022.god

Prema navedenom rasporedu, sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila obavit će se u ČETVRTAK 29.09.2022. i PETAK 30.09.2022. Više detalja možete pronaći ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Objavljen raspored o prikupljanju glomaznog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

Objavljen raspored o prikupljanju glomaznog komunalnog otpada

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

Prema rasporedu sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila je predviđen za donji dio Općine tj. područje od Šarčeva križa prema Karlovcu za 23. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine tj. područje od Šarčevog križa prema Slunju za 24. lipnja 2022. godine međutim zbog praznika i neradnog dana raspored odvoza odvojenog otpada za donji dio Općine odnosno područje od Šarčevog križa prema Karlovcu obavit će se u UTORAK  21. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine ostaje prema rasporedu dakle u PETAK 24. lipnja 2022. godine.


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Krnjak Komunalac d.o.o. obavještava sve korisnike javne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Krnjak, odnosno donji dio Općine od Šarčevog križa prema Karlovcu, da obrate pažnju na dan i datum odvoza otpada koji je zbog praznika pomaknut za jedan dan unaprijed, dakle za ČETVRTAK 23. lipnja 2022., godine

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Skip to content