OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Poštovani korisnici,
Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19,
14/20, 31/21, 84/21 i 106/23) i Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021 i
142/23) davatelj javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog, biorazgradivog
i reciklabilnog otpada na podrućju Općine Krnjak, Krnjak Komunalac d.o.o.
napravio je raspored odvoza otpada na području Općine Krnjak za 2024. godinu.
Prema navedenom rasporedu sljedeći odvoz miješanog komunalnog otpada
za gornji dio Općine tj. područje od Šarčeva križa prema Slunju predviđen je
17.4.2024. – srijeda, međutim zbog odžavanja izbora za izbor zastupnika u
hrvatski sabor, srijeda 17.4. proglašena je za neradni dan, s toga će se planirani
odvoz obaviti dan prije, odnosno u UTORAK 16.4.2024. godine.
Ovim putem obavještavamo sve Korisnike javne usluge sakupljanja,
odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Krnjak da obrate
pažnju na dan i datum odvoza otpada koji je zbog neradnog dana u srijedu
17.4.2024. godine pomaknut na UTORAK 16.4.2024. godine

Krnjak Komunalac d.o.o.
Krnjak 5, 47242 Krnjak
OIB:27469924706
e-mail: [email protected]

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

 

 

 

 

 

 

U sakupljanju EE otpada – prikupljeno 2 tone

​Kao što je to već postalo tradicionalno sa sakupljanjem i odvozom električno-elektronskog otpada (EE otpad) u intervalu svake druge godine, dana 23.03. (srijeda) kao je to i bilo najavljeno, obavljeno na području svih 5 Mjesnih odbora Općine Krnjak sakupljanje i odvoz EE otpada. Posao su u suradnji s komunalnim redarom obavili djelatnici ovlaštenog sakupljača EE otpada za Karlovačku Županiju, poduzeća „Frković obrt“ iz Ogulina.

Ukupno je sakupljeno i odvezeno blizu 2 tone otpada koje će biti dalje propisno zbrinuto i razvrstano.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST o prikupljanju EE otpada

O B A V I J E S T

KOJOM SE GRAĐANI OPĆINE KRNJAK OBAVJEŠTAVAJU DA ĆE SE DANA 23. 03. 2023.GOD., (ČETVRTAK) VRŠITI ORGANIZIRANO SAKUPLJANJE I ODVOZ ELEKTRONSKO – ELEKTRIČNOG OTPADA ( EE OTPAD ). SAKUPLJANJE ĆE BEZ NAKNADE VRŠITI OVLAŠTENI KONCESIONAR ZA ŽUPANIJU KARLOVAČKU – PODUZEĆE „FRKOVIĆ OBRT“ IZ KARLOVCA. SAKUPLJANJEM EE OTPADA OBUHVAĆENI SU SVI ALATI, PRIBORI I UREĐAJI KOJI RADE NA EL.ENERGIJU, TJ. IMAJU ILI SU IMALI EL.UTIČNICE (MOBITELI,PUNJAČI,FENOVI,PEGLE,TV,KOMPJUTERI, VEŠ MAŠINE, FRIŽIDERI,ZAMRZIVAČI I SL.). MOLE SE GRAĐANI DA UZ GLAVNE PUTEVE I RASKRŠĆA U NASELJIMA ODLOŽE NAVEDENI OTPAD ZA SAKUPLJANJE. OSTALE INFORMACIJE NA TEL. 727-002 ILI 091/4727-013.

NAČELNIK:
Perica  Matijević v.r.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – 29. i 30. rujna 2022.god

 

 

 

 

 

 

Obavijest o prikupljanju odvojenog komunalnog otpada – 29. i 30. rujna 2022.god

Prema navedenom rasporedu, sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila obavit će se u ČETVRTAK 29.09.2022. i PETAK 30.09.2022. Više detalja možete pronaći ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Objavljen raspored o prikupljanju glomaznog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

Objavljen raspored o prikupljanju glomaznog komunalnog otpada

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU ODVOJENOG KOMUNALNOG OTPADA – papir, plastika, metal, staklo i tekstil

Prema rasporedu sljedeći odvoz odvojenog otpada – plastike, papira, stakla, metala i tekstila je predviđen za donji dio Općine tj. područje od Šarčeva križa prema Karlovcu za 23. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine tj. područje od Šarčevog križa prema Slunju za 24. lipnja 2022. godine međutim zbog praznika i neradnog dana raspored odvoza odvojenog otpada za donji dio Općine odnosno područje od Šarčevog križa prema Karlovcu obavit će se u UTORAK  21. lipnja 2022. godine, a za gornji dio Općine ostaje prema rasporedu dakle u PETAK 24. lipnja 2022. godine.


Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Skip to content