IMENIK ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Općinsko vijeće

Kontakt telefon

email

Rade Grijaković (SDSS)

predsjednik

098/163-30-12

[email protected]

Đurđa Đurić (SDP)

potpredsjednik

091/799-78-11

[email protected]

Nada Coha (SDSS)

član

098/187-43-74

[email protected]

Aleksandra Živković (SDSS)

član

091/751-50-99

[email protected]

Oliver Živković (SDSS)

član

098/863-289

[email protected]

Željko Novković (SDSS)

član

091/554-12-15

[email protected]

Vlado Ščuka (HDZ)

član

091/534-92-02

[email protected]

Niko Čavrag (HDZ)

član

095/857-83-02

[email protected]

Slobodan Kunić (DSS)

član

092/141-97-52

[email protected]

IMENIK DUŽNOSNIKA OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Dužnosnička funkcija

Kontakt telefon

email

Perica Matijević (SDSS)

načelnik

091/612-16-13

[email protected]

Josip Ljevar (HDZ)

zamjenik načelnika

091/472-70-00

[email protected]

IMENIK SLUŽBENIKA JUO OPĆINE KRNJAK

Ime i prezime

Jedinstveni upravni odjel

Kontakt telefon

email

Sanja Mirilović

pročelnik

091/472-72-00

[email protected]

Goran Slavnić

tajnik Općinskog vijeća

091/472-70-03

[email protected]

Martina Vučinić

koordinator energetskog info ureda

047/727-002

[email protected]

Goranka Grijaković

Referent za financije i računovodstvo

091/472-70-02

[email protected]

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content