I.N.G.R.I.D. – Razvoj energetski efikasnih održivih mreža gradova i općina u prekograničnom području
(Development of energy efficiency sustainable network of cities and municipalities in cross bordes area)

 • Ukupna vrijednost projekta : 6.900.000,00 kn 100% 100%
 • EU (IPAII) 85% 85% 85%
 • Učešće partnera 15% 15% 15%

Pretraga stranice 

Naziv projekta

I.N.G.R.I.D. – Razvoj energetski efikasnih održivih mreža gradova i općina u prekograničnom području (Development of energy efficiency sustainable network of cities and municipalities in cross bordes area)

Naziv programa

IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora

Upravljačko tijelo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

O projektu

Projekt HR-BA-ME339 naziva „Razvoj energetski učinkovitih mreža gradova i općina u prekograničnom području“, akronima I.N.G.R.I.D., nastao je kao plod suradnje između četiri jedinice lokalne samouprave, odnosno četiri prekogranična partnera. Glavni ili vodeći partner na projektu je Općina Krnjak iz Republike Hrvatske, dok su partneri na projektu Općina Velika Kladuša iz Bosne i Hercegovine, Glavni Grad Podgorica iz Crne Gore te Grad Hrvatska Kostajnica iz Republike Hrvatske.

Projekt se provodi u okviru druge prioritetne osi Programa IPA CBC Interreg HR-BA-ME 2014.-2020., specifičnog cilja 2.2. koji za cilj ima promociju iskorištavanje obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je dugoročna promidžba mjera energetske efikasnosti te obnovljivih izvora energije kroz tri mala pilot projekta u općinama Krnjak i Velika Kladuša te Glavnom gradu Podgorici, kao i podići svijest opće populacije i ciljanih skupina projekta u prekograničnom području kroz edukacije i kampanja na društvenim mrežama o razvoju energetske održivosti, koja uključuje i snažnije korištenje mjera za podizanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu.

Osim općeg cilja, projekt ima svoje specifične ciljeve. Projektom će se uspostaviti dodatni energetski kapaciteti iz obnovljivih izvora energije od 0,57 MW provedbom tri pilot projekta koji uključuju postavljanje solarnih panela i peći na pelet čime će se promovirati obnovljivi izvori energije u lokalnim sredinama. Energetske mjere efikasnosti i obnovljivi izvori energije će putem edukacije za 30 školskih nastavnika/profesora i izradom edukacijskog materijala prodrijeti u nacionalne obrazovne sustave projektnih partnera, a putem edukacije za 20 arhitekata i 50 predstavnika građevinskih tvrtki u građevinski sektor.

Uz provedbu pilot projekata, projekt će rezultirati izradom energetske studije sa studijom slučaja, uspostavom četiri energetska info ureda, pridobivanjem energetske dokumentacije za javne zgrade u Glavnom gradu Podgorici, energetskih pregleda i certifikata za javne zgrade u Općini Velika Kladuša te potpisivanjem Zajedničke deklaracije.

Glavni cilj I.N.G.R.I.D. projekta je promicanje korištenja obnovljivih izvora energije malim ulaganjima u javne zgrade u Krnjaku, Podgorici i Velikoj Kladuši te edukacija i podizanje svijesti stanovništva lokalnih zajednica preko pograničnog područja o temi održivog energetski razvoj. Kroz pilot projekte ugradnje fotonaponskih panela projekt će pokazati kako se postižu uštede energije i smanjuju emisije opasnih onečišćujućih tvari u zrak. Kroz prekogranično partnerstvo uspostavit će se platforma za zajedničke obrazovne aktivnosti kako bi se povećao kapacitet lokalnih zajednica, posebice stvaranjem inicijative za energetsku učinkovitost i uspostavljanjem i opremanjem lokalnih ureda koji će biti odgovorni za bavljenje energetskim pitanjima.

Trajanje projekta

Projekt se provodi 26 mjeseci, tj. u razdoblju od 15.2.2020. godine do 14.4.2022. godine.

Partneri na projektu

Grad Hrvatska Kostajnica (HR),
Općina Velika Kladuša (BiH),
Grad Podgorica (CG).

Vodeći partner (LP), Općina Krnjak (HR), odgovoran je za vođenje i upravljanje projektima, organizaciju obrazovnih aktivnosti za osoblje info ureda za energetsku učinkovitost i koordinaciju projektnih aktivnosti na hrvatskom dijelu projektnog područja.

Projektni partner 2, Općina Velika Kladuša (BA) odgovorna je za koordinaciju projektnih aktivnosti u Bosni i Hercegovini kao i za uspostavljanje Zajedničkog okvira energetske učinkovitosti za gradove i općine u prekograničnom području.

Projektni partner 3, Glavni grad Podgorica (ME) odgovoran je za koordinaciju projektnih aktivnosti u Crnoj Gori i za koordinaciju investicijskih aktivnosti u crnogorskom projektnom području.

Projektni partner 4, Grad Hrvatska Kostajnica (HR) odgovoran je za koordinaciju, razvoj i provedbu promotivnih materijala i aktivnosti.
Također, projektni partner zadužen je za izradu potrebnih dokumenata vezanih uz ulaganja u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj Kostajnici.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 935.870,15 EUR od čega je stopa sufinanciranja iz EFRR i IPA II fondova Europske unije 85%, odnosno 795.489,61 EUR dok je učešće partnera 15% ili 140.380,54 EUR.

Kalkulator uštede energije

calculator img

Općinski načelnik Općine Krnjak Perica Matijević je sudjelovao na 19. međunarodnom sajmu ekologije „EKOBIS 2022“ u Bihaću, gdje je predstavljen projekt I.N.G.R.I.D. Razvoj energetski učinkovitih mreža gradova i općina u prekograničnom području gdje su se zainteresirani posjetitelji mogli informirati o obnovljivim izvorima energije kao i značajnim uštedama koji proizlaze iz toga.

Galerija

Najaktualnije vijesti

Događanja

EE Info ured

Dokumenti

  Ova je mrežna (web) pod stranica proizvedena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove mrežne (web)  pod stranice isključiva je odgovornost Općine Krnjak i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.

  Adresa :

  OPĆINA KRNJAK
  Krnjak 5,

  47 242 Krnjak

  OIB: 71767746351

  Kontakt :

  Email: [email protected]
  Tel.: 047/727-002
  Fax: 047/727-001

  OIB: 71767746351

  IBAN broj:
  HR 26 2402006 1821600002

  Shares
  Share This
  Skip to content