ZaŽeli Krnjak

O PROJEKTU

Naziv Projekta: „ZaŽeli Krnjak“

UP.02.1.1.05.0205

Nositelj Projekta: Općina Krnjak

Partneri na Projektu:

– Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac
– Centar za socijalnu skrb Karlovac
– Karlovačka Županija

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:

2.671.761,72 kuna bespovratnih sredstava

Općina Krnjak provodi Projekt „ZaŽeli Krnjak“ koji je u skladu s Europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica Europske unije s naglaskom na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Za provedbu Projekta uposleni su voditelj projekta i administrator projekta, te 13 žena sa područja Općine Krnjak u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje skrbe za minimalno 52 krajnja korisnika ( osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju).
Za svih 13 uposlenih žena omogućit će se certificirana edukacija prema vlastitim interesima i procijenjenim potrebama kako bi im se po isteku projekta olakšao pristup tržištu rada i pronalazak novog zaposlenja što će pridonijeti ublažavanju posljedica siromaštva i socijalne isključenosti.

  • Ukupna vrijednost projekta : 2.671.761,72 kn 100% 100%

Ciljana skupina:

Svih 13 žena su s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanjem 13 žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im usluge u održavanju čistoće stambenog prostora i osobne higijene, pomoć pripreme obroka u kućanstvu korisnika, dostava namirnica i lijekova te pružanja podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje.
Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za najmanje 4 korisnika.

Krajnji korisnici :

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojem je potrebna pomoć u kućanstvu, a kojima nije ista usluga već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora.
U identifikaciji krajnjih korisnika sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Krajnji korisnici će dobivati tijekom trajanja projektnih aktivnosti pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.
Iz projektnih aktivnosti krajnji korisnik može istupiti iz bilo kojeg razloga te time ne podliježe nikakvim sankcijama niti će biti terećen na bilo koji način. Slobodno mjesto popunit će se korisnikom koji ispunjava uvijete.

Planirano trajanje projekta je od 22.02.2019 do 21.08.2021 tj. od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar kojeg je planirano da žene iz ciljane skupine budu zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca, dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti za uspješno provođenje projekta.

Voditeljica projekta:

Desanka Todorić

[email protected]
047/727-124

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos

           Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se...

read more
Javni poziv za iskaz interesa – ZaŽeli za Krnjak

Javni poziv za iskaz interesa – ZaŽeli za Krnjak

           Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Shares
Share This
Skip to content