Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

ZaŽeli Krnjak

O PROJEKTU

Naziv Projekta: „ZaŽeli Krnjak“

UP.02.1.1.05.0205

Nositelj Projekta: Općina Krnjak

Partneri na Projektu:

– Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac
– Centar za socijalnu skrb Karlovac
– Karlovačka Županija

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Posredničko tijelo razine 2:

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Ukupna vrijednost projekta:

2.671.761,72 kuna bespovratnih sredstava

Općina Krnjak provodi Projekt „ZaŽeli Krnjak“ koji je u skladu s Europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica Europske unije s naglaskom na promicanju socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Za provedbu Projekta uposleni su voditelj projekta i administrator projekta, te 13 žena sa područja Općine Krnjak u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje skrbe za minimalno 52 krajnja korisnika ( osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju).
Za svih 13 uposlenih žena omogućit će se certificirana edukacija prema vlastitim interesima i procijenjenim potrebama kako bi im se po isteku projekta olakšao pristup tržištu rada i pronalazak novog zaposlenja što će pridonijeti ublažavanju posljedica siromaštva i socijalne isključenosti.

  • Ukupna vrijednost projekta : 2.671.761,72 kn 100% 100%

Ciljana skupina:

Svih 13 žena su s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Projektne aktivnosti:

Zapošljavanjem 13 žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 24 mjeseca će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im usluge u održavanju čistoće stambenog prostora i osobne higijene, pomoć pripreme obroka u kućanstvu korisnika, dostava namirnica i lijekova te pružanja podrške krajnjim korisnicima kroz razgovor i druženje.
Svaka zaposlena žena pružati će potporu i podršku za najmanje 4 korisnika.

Krajnji korisnici :

Krajnji korisnici su osobe starije životne dobi i osobe u nepovoljnom položaju kojem je potrebna pomoć u kućanstvu, a kojima nije ista usluga već osigurana iz sredstava Državnog proračuna ili drugog javnog izvora.
U identifikaciji krajnjih korisnika sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

Krajnji korisnici će dobivati tijekom trajanja projektnih aktivnosti pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.
Iz projektnih aktivnosti krajnji korisnik može istupiti iz bilo kojeg razloga te time ne podliježe nikakvim sankcijama niti će biti terećen na bilo koji način. Slobodno mjesto popunit će se korisnikom koji ispunjava uvijete.

Planirano trajanje projekta je od 22.02.2019 do 21.08.2021 tj. od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava unutar kojeg je planirano da žene iz ciljane skupine budu zaposlene na određeno vrijeme od 24 mjeseca, dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti za uspješno provođenje projekta.

Voditeljica projekta:

Desanka Todorić

zazeli@krnjak.hr
047/727-124

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

2. radni sastanak – ZaŽeli Krnjak

            Z A P I S N I K Sastavljen dana 08.08.2019 godine u općini Krnjak, Krnjak 5, sa 2. radnog sastanka zaposlenih u Projektu “ZaŽeli-Krnjak”, s početkom rada u 12,00 sati. Sastanku prisustvuju:Desanka Todorić, voditeljica projekta“ ZaŽeli-Krnjak“Nedjeljka...

read more
1. radni sastanak – ZaŽeli Kranjak

1. radni sastanak – ZaŽeli Kranjak

            Z A P I S N I K Sastavljen dana 01.07.2019. godine sa 1. radnog sastanka održanog u prostoru Općine Krnjak, Krnjak 5, s početkom rada u 09,00 sati sa zaposlenim radnicama Projekta “ZaŽeli Krnjak” Sastanku prisustvuju: Dejan Mihajlović, načelnik Općine...

read more
Obavijest o rezultatima

Obavijest o rezultatima

            Obavijest o rezultatima provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno...

read more

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002