IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRNJAK

IZBORI  ZA
ČLANOVE  VIJEĆA MJESNIH ODBORA OPĆINE KRNJAK

Krnjak, ponedjeljak, 03.10.2016 godine

Općinsko vijeće općine Krnjak na svojoj 20 sjednici održanoj dana 08  rujna 2016 godine donijelo je ODLUKU (Br. 1.) o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (objavljeno u Glasniku općine Krnjak br  05/2016)   i ODLUKU  (Br. 2). o izboru i imenovanju Općinskog stalnog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Krnjak(objavljeno u Glasniku općine Krnjak br 06/2016). RIJEŠENJE o  imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Krnjak  za izbor članova Vijeća mjesnih  odbora”

OBVEZNE UPUTE o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova po Odluci o izboru članova Vijeća mjesnih odbora  na području općine Krnjak  možete preuzeti OVDJE (Br.3) (objavljeno u Glasniku općine Krnjak br 07/2016).

 

OBRASCI  ZA  IZBORE. možete preuzeti OVDJE (Br.4) (objavljeno u Glasniku općine Krnjak br 07/2016).

  1. SLVMOOK -1 – Prijedlog stranačke liste kandidata za članove vijeća mjesnog odbora
  2. NLVMOOK-2      – Prijedlog nezavisne kandidacijske liste kandidata za članove vijeća  MO
  3. PNLVMOOK-3 – Popis birača koji podržavaju nezavisnu kandidacijsku listu za vijeće MO
  4. PKVMOOK-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća MO
  5. PDČTOK-5 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za članove Vijeća MO
  6. PZOVMOOK-6  – Pomoćni zbirni obrazac o prihvaćanju kandidature za vijeće MO

Svi obrasci prijedloga za kandidature na  izborima za mjesne odbore  Općine Krnjak  mogu se preuzeti u sobi općinskog izbornog povjerenstva općine Krnjak, kod pročelnika JUO Općine Krnjak, ili sa web stranice: www.krnjak.hr

 

.PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA:
Danica Pavković, dipl. iur., v.r.

Krnjak