Završena sanacija dijela nerazvrstanih puteva u svih 5 Mjesnih odbora Općine Krnjak

Polovinom mjeseca studenog završena je sanacija dijela nerazvrstanih puteva u svih 5 Mjesnih odbora općine Krnjak. Sanacija se uglavnom odnosila na puteve oštećene u kišnom nevremenu koje je općinu Krnjak zadesilo sredinom 10. mjeseca, a sastojala se u navozu i ravnanju kamenog agregata, u tu svrhu utrošeno je oko 200 m3 kamenog agregata, 93 sata rada stroja kombinirke i 74 sata rada kamiona.

admin