Održana “Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida”

U vijećnici općine Krnjak 19./20. 03. (subota/nedjelja), održana je “Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida”.

Događaju je prisustvovalo 30-a zainteresiranih polaznika s šireg područja Krnjaka, kojima su predavači iz poduzeća “Pahira j.d.o.o.” Karlovac, prezentirali najosnovnije podatke o navedenoj temi, a polaznicima koji su uspješno položili provjeru znanja biće naknadno dostavljena Uvjerenja o osposobljenosti

admin