Oglas – Javni radovi

Općinski načelnik Općine Krnjak raspisuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci u programu

Javnih radova: „Radovi na uređenju nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, sanaciji divljih odlagališta otpada i održavanja šumskih izvora pitke vode urednima“.

Više :

Krnjak