POZIV NA JAVNI UVID – PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18) Općina Krnjak objavljuje

P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D

 

Općina Krnjak izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Krnjak (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 14. do 29. svibnja 2018. godine, radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak.

Program je također objavljen na internetskoj stranici Općine Krnjak (www.krnjak.hr).

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (29. svibnja 2018. godine). O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Krnjak u roku od 30 dana. Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju u Pisarnicu Općine ili poštom na adresu: Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, zaključno sa 29. svibnjem 2018. godine.

Poziv na javni uvid prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Krnjak možete preuzeti ovdje :

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Krnjak možete preuzeti ovdje. (Prijedlog Programa)

Prilog možete preuzeti ovdje . (Prilog 1)

Druge podatke vezane na Program pronađite na stranici Općine Krnjak, u odjeljku Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Krnjak