Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022.god.

 

 

 

 

 

 

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2022.god.

Na mobilno reciklažno dvorište stanovnici Općine Krnjak, uz predočenje osobne iskaznice, mogu bez naknade dopremiti i odložiti manje količine sljedećih vrsta otpada:

 • Papir i karton
 • Električni otpad
 • Tekstil
 • Plastika
 • Metalna ambalaža
 • Odjeća
 • Stiropor
 • Akumulatore
 • Stare baterije
 • Fluroscentne cijevi
 • Stakleni ambalažni otpad
 • Boje
 • Ravno staklo
 • Pesticidi
 • PET – boce
 • Limenke
 • PE – folija
 • Stari lijekovi

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište !

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST O ODVOZU GLOMAZNOG OTPADA

obavještavaju se svi korisnci usluge organiziranog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, da će se dana 29.09.2021. godine
(srijeda) na području općine krnjak, vršiti odvoz glomaznog otpada. odvoz će po domaćinstvima uključenim u uslugu odvoza
komunalnog otpada, vršiti koncesionar „vojnić komunalac d.o.o.“ a u glomazni otpad spadaju: stari namještaj, vrtna oprema, prozorski okviri i vrata, stara kupaonska oprema, madraci, sudoperi, radijatori i sl. 

Mole se svi korisnici koji za odvoz posjeduju navedeni otpad, da se radi koordinacije odvoza jave u „Vojnić komunalac d.o.o.“ na telefon 047/811-442.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15

Općina Krnjak nabavila komunalno vozilo

 

 

 

 

 

 

Općina Krnjak nabavila komunalno vozilo

Općina Krnjak je nabavila rabljeno vozilo za sabijanje komunalnog otpada u iznosu od 248.500,00 kn. Primopredaja vozila izvršena je dana 14.06.2021.g. u Krnjaku u prisutnosti općinskog načelnika Perice Matijevića, direktora Krnjak Komunalca d.o.o. Đure Grudića i predstavnika izvršitelja Gradatin d.o.o. iz Sesveta.

Vozilo je nabavljeno s ciljem podizanja razine javnih usluga i kvalitete življenja cjelokupnog stanovništva te što kvalitetnijeg obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Krnjak.

Nabavkom vozila za sabijanje komunalnog otpada modernizirati će se vozni park, optimizirati proces prikupljanja otpada, povećati stopa sakupljenog otpada i kvaliteta cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom na području Općine Krnjak. Realizacija ove investicije ima značajan učinak u zaštiti okoliša i održivom razvoju Općine Krnjak.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15

Uspješno završeno redovno sakupljanje i odvoz EE otpada

 

 

 

 

 

 

Uspješno završeno redovno sakupljanje i odvoz EE otpada

Na inicijativu općinske uprave u Krnjaku dana 27. i 29.04. (utorak i četvrtak) vršeno je redovno dvogodišnje sakupljanje i odvoz električno-elektronskog otpada (EE otpad). Navedeni otpad je sakupljan u svih 5 Mjesnih odbora od strane ovlaštenog koncesionara za karlovačku Županiju poduzeća „Frković obrt“ iz Ogulina. U dva navedena dana, sakupljeno je i odvezeno oko 1.5 tonu EE otpada koji će biti propisno zbrinut.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15

OBAVIJEST – sakupljanje EE otpada

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST – sakupljanje EE otpada

OBAVIJEST – kojom se građani općine Krnjak obaviještavaju da će se dana 27. i 28. 04. 2021. god. (utorak i srijeda) vršiti organizirano sakupljanje i odvoz elektronskog-električnog otpada (EE otpad).

Sakupljanje će vršiti ovlašteni koncesionar za karlovačku županiju, poduzeće “Frković obrt” iz Karlovca, bez novčane naknade. Sakupljanjem EE otpada obuhvaćeni su svi alati, uređaji i pribor koji rade na el. energiju, tj. imaju ili su imali el.utičnice. (mobiteli, punjači, fenovi, pegle, TV, kompjuteri, veš mašine, frižideri, zamrzivači i sl.) Mole se građani da uz glavne puteve i raskršća u naseljima odlože navedeni otpad za sakupljanje.

Ostale informacije na tel. 727 – 002 ili na mob. 091/4727-013 .

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

 

 

 

 

 

 

Kalendar odvoza otpada za Općinu Krnjak za 2020.god.

Općina Krnjak objavljuje kalendar odvoza otpada za 2020.god.
Što spada u mješani komunalni otpad ? a što u razvrstani i glomazni otpad te kada je odvoz istog za vaše naselje, saznajte iz priloženih dokumenata :Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia
9:54 pm, August 9, 2022
18°C
clear sky
Wind: 2 Km/h
Pressure: 1021 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 05:51
Sunset: 20:15