Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u Općini Krnjak

 

 

 

 

 

 

Gospodarenje otpadom

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječanj 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Prijava nepropisno odbačenog otpada

 

 

 

 

 

 

Gospodarenje otpadom

Sukladno članku 36. stavku 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17), Općina Krnjak, kao jedinica lokalne samouprave je dužna uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpada potrebno je popuniti Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada i isti dostaviti poštom ili neposrednom predajom na adresu Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail opcina@krnjak.hr .

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Obavijest o radu mobilnog mrežnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krnjak s početkom 04.03.2019. god.

 

 

 

 

 

 

Gospodarenje otpadom

Na mobilno reciklažno dvorište stanovnici Općine Krnjak, uz predočenje osobne iskaznice, mogu, bez naknade, dopremiti i odložiti manje količine sljedećih vrsta otpada:

– papir i karton
– elektronički otpad
– plastika
– tekstil
– metalna ambalaža
– odjeća
– stiropor
– akumulatore
– stare baterije
– fluroscentne cijevi
– stakleni ambalažni otpad
– boje
– ravno staklo
– pesticidi
– PET – boce
– limenke
– PE – folija
– stari lijekovi

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje otpada u mobilno reciklažno dvorište.
RASPORED RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE KRNJAK :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002