Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

 

 

 

 

 

 

Izvještaj o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2018.god. – Općina Krnjak

Općinski načelnik Općine Krnjak podnosi izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak za 2018.god.
Više možete pročitati ovdje :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

 

 

 

 

 

 

Cjenik za uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada

CJENIK ZA USLUGU PRIKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

– OPĆINA KRNJAK – CJENIK SE PRIMJENJUJE OD 01.11.2018.god.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

 

 

 

 

 

 

Obavijest o lokacijama spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Krnjak

Spremnici za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada stakla, plastike i i papira na području Općine Krnjak, nalaze se na sljedećim lokacijama:

 na javnoj površini kod Osnovne škole „Katarina Zrinski“ u Krnjaku, na adresi Krnjak 20
 na javnoj površini u centru Krnjaka (kod parkirališta uz cestu D1)
 na javnoj površini kod područne škole u Donjem Budačkom, na adresi Donji Budački 6
 na javnoj površini ispred društvenog doma u Trupinjaku, na adresi Perići 16
 na javnoj površini kod restorana „Nose & Nose“, na adresi Budačka Rijeka 51 A
 na javnoj površini u naselju Gornji Skrad kod kućnog broja 1

Spremnik za prikupljanje otpadnog metala nalazi se na javnoj površini kod Vatrogasnog doma u Krnjaku, Krnjak 31.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm

Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada u Općini Krnjak

Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada u Općini Krnjak

 

 

 

 

 

 

Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada u Općini Krnjak

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU

o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm

Odluka o mjerama sprečavanja nepropisnog odlaganja otpada u Općini Krnjak

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u Općini Krnjak

 

 

 

 

 

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada u Općini Krnjak

Općinsko vijeće, Općine Krnjak, na 5. sjednici održanoj 31. siječanj 2018. godine donijelo je

O D L U K U

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada
i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Krnjak.

Više pročitajte ovdje :

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Prijava nepropisno odbačenog otpada

 

 

 

 

 

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sukladno članku 36. stavku 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17), Općina Krnjak, kao jedinica lokalne samouprave je dužna uspostaviti sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpada potrebno je popuniti Obrazac za prijavu nepropisno odbačenog otpada i isti dostaviti poštom ili neposrednom predajom na adresu Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak ili na e-mail opcina@krnjak.hr .

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002

Trenutno vrijeme:
Krnjak, Croatia, HR
5:54 am, September 17, 2021
17°C
light rain
Wind: 4 Km/h
Pressure: 1011 mb
Visibility: 10 km
Sunrise: 6:38 am
Sunset: 7:05 pm