Izrada razvojne strategije Općine Krnjak za period 2014-2020

U srijedu, 29.01.2014.g. na inicijativu Načelnika Općine Krnjak Dejana Mihajlovića u općinskoj vijećnici održan je preliminarni sastanak povodom izrade RAZVOJNE STRATEGIJE OPĆINE KRNJAK ZA PERIOD 2014-2020.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora, dok su moderatori bili mr.sc.Mile Sokolić i Martina Dvoržak iz karlovačke razvojne agencije.
Ukazano je na neophodnost i značaj izrade strategije koja će biti “putokaz” budućem razvoju općine kao i jedan od preduvijeta za povlačenje sredstava iz strukturnih fondova EU koji nam stoje na raspolaganju.

admin