Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Javni Natječaj za izbor i imenovanje direktora društva Krnjak Komunalac d.o.o.

May 17, 2022

Temeljem članka 18. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Krnjak Komunalac d.o.o. Skupština Društva donosi Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice  trgovačkog društva Krnjak Komunalac d.o.o..

Natječaj će se objaviti na web stranici HZZ – Burza rada i na mrežnim stranicama Krnjak Komunalca d.o.o. 17.05.2022. godine sa sljedećim sadržajem :

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002