Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU i Općina Krnjak – NOVA CESTA

Dec 11, 2018

U rujnu mjesecu izvršeno je 1. ovojesensko asfaltiranje na području općine Krnjak i to putem „Projekta sanacije i presvlačenja asfaltnim slojem postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Krnjak“. Asfaltiran je dio dionice nerazvrstane ceste od prometnice D-1 do zaseoka Božići u naselju Krnjak u dužini 480 metara, a ukupna vrijednost radova koje je izvelo poduzeće „Ceste“ Karlovac iznosi 180 hiljada kuna, od čega je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo 80%, a općina Krnjak preostalih 20% sredstava.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002