Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Obavijest o dežurstvu

Apr 8, 2019

Za sve informacije molimo kontaktirati članove općinskog izbornog povjerenstva na br. telefona : 098 247 499 ili 091 4727 002

 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002