Održan sastanak s Predsjednicima svih 5 Vijeća mjesnih odbora (VMO) u općini Krnjak

Dana 30.01. u općinskoj vijećnici, održan je sastanak s Predsjednicima svih 5 Vijeća mjesnih odbora (VMO) u općini Krnjak, sastanku je prisustvovao i općinski Načelnik g. Dejan Mihajlović.

Tom prilkom je analiziran dosadašnji rad novoizabranih VMO u općini Krnjak, njihove daljnje aktivnosti prije svega na poboljšanju stanja komunalne infrastrukture (nasipavanje i eventualno asfaltiranje nerazvrstanih cesta), analiza rada zimske službe, sakupljanja EE i glomaznog otpada, obaveza VMO u sustavu Civilne zaštite i dr.


Krnjak.hr

Krnjak