Održana 15. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine (VSNM)

Feb 25, 2019

Dana 22.02.(petak) u prisustvu 8/10 vijećnica i vijećnika, održana je 15. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine (VSNM).

Sjednicom je rukovodio Predsjednik Vijeća Ilija Matijević, a na dnevnom redu su se između ostalih našle točke o usvajanju Završnog računa i Izvještaja o radu za 2018. godinu, koji su jednoglasno usvojeni, kao i plan aktivnosti za naredni tromjesečni period.

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002