Održana 4. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine

Dana 12.04. (utorak) u prostorijama općinske vijećnice u Krnjaku, održana je 4. sjednica općinskog Vijeća srpske nacionalne manjine.

Vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno usvojilo Završni račun i Izvještaj o radu za 2015. godinu, te utvrdilo Plan aktivnosti Vijeća u narednom periodu, s posebnim osvrtom na provođenje pojedinih odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u sistemu osnovnoškolskog obrazovanja. Sjednicom je predsjedao Ilija Matijević, a prisustvovalo joj je 9/10 izabranih vijećnika.

admin