Oglas – Javni radovi

Općinski načelnik Općine Krnjak raspisuje Oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 4 mjeseca u Programu

javnih radova: „Radovi na uređenju nerazvrstanih cesta, poljskih puteva, sanaciji divljih odlagališta otpada i održavanja šumskih izvora pitke vode urednima“.

Krnjak