Poziv na javni uvid Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Krnjak za razdoblje 2017.-2022. godine

 Sukladno članku 22. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13. i 73/17.) Općina Krnjak objavljuje P O Z I V  N A   J A V N I   U V I D :

 

Krnjak