Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – nabava rabljenog vozila za sabijanje komunalnog otpada

May 6, 2021

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za nabavu rabljenog vozila za sabijanje komunalnog otpada, evidencijski broj nabave: 09/21.
Sukladno članku 12. stavku 1. točke a) i b) prvog podstavka Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge i manju od 500.000,00 kuna za radove bez PDV-a, Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Glasnik Općine Krnjak“, broj 2/20.).Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: [email protected]
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002