Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 

 

Poziv za dostavu ponude – WIFI4EU

Dec 22, 2019

Naručitelj Općina Krnjak, Krnjak 5, 47 242 Krnjak, OIB: 71767746351, pokrenuo je postupak nabave za instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU, evidencijski broj nabave: 18/19, te vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.
Predmet nabave je instaliranje bežičnog interneta prema Natječaju WiFi4EU od Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), sukladno priloženom Troškovniku i Tehničkim specifikacijama. 

Adresa :

OPĆINA KRNJAK
Krnjak 5,

47 242 Krnjak

OIB: 71767746351

Kontakt :

Email: opcina@krnjak.hr
Tel.: 047/727-002
Fax: 047/727-001

OIB: 71767746351

IBAN broj:
HR 26 2402006 1821600002