Poziv za nadmetanje

Općina Krnjak je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i143/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ od 16.04.2014. godine objavila poziv na nadmetanje i dokumentaciju za predmet nabave dugoročnog kunskog kredita za financiranje projekta «Otkup zemljišta u gospodarskoj zoni Krnjak – Krnjački Grabovac»

Evidencijski broj nabave: Ev – 01/14 Mv, oznaka dokumenata 2014/S 002-0019839.

Rok za dostavu ponuda je 09 svibanj 2014. godine do 12:00 sati.

admin